Skip-nav
 

Kontaktujte nás

V souvislosti s prodejem a správou pojištění: 

Ředitel úseku pojištění úrazu a nemoci 

V Celnici 1031/4, Praha 1

Tel: + 420 844 000 002* 

E-mail: zakaznik@aig.com

 

V souvislosti s pojistnými událostmi: 

Ředitel úseku likvidace pojistných událostí 

V Celnici 1031/4, Praha 1

Tel: + 420 844 000 002*

E-mail: skody@aig.com

 

Napište nám

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo komentáře, pošlete nám prosím e-mail na adresu:  zakaznik@aig.com

 

Jak postupovat v případě stížnosti

Vynakládáme veškeré úsilí k tomu, abyste obdržel(a) služby nejvyšší kvality.

Pokud však přesto nebudete s těmito službami spokojen(a), kontaktujte prosím:

 

AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku 

Ředitel divize pojištění osob 

V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 

Tel.: +420 234 108 311, Fax: +420 234 384 

 

Abychom mohli vaši stížnost rychle řešit, uvádějte prosím číslo pojistky nebo pojistné události a jméno pojistníka či pojištěného. 

Vynasnažíme se vyřešit váš problém přímo s vámi, pokud vám však nebudeme schopni vyhovět, máte právo se obrátit na Českou národní banku.

 

Česká národní banka, sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami 

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 

Tel.: 224 411 111, Fax: 224 412 404

 

* Linka je dostupná vždy ve všední den od 9:00 do 17:00. Cena za volání na linku 844 000 002 je rozdělena mezi volaného a volajícího. Podíl volajícího se řídí tarifem sejdnaným u telefonního operátora. Telefonní číslo je dostupné i ze zahraničí

Nahlášení škody

Úsek likvidace pojistných událostí

Oddělení likvidace pojistných událostí AIG je otevřeno každý pracovní den od 9,30 do 17,00 hodin středoevropského času. 

 

Obecně

Škodnou událost nám musíte oznámit bez zbytečného odkladu, max. do 31 dnů od konce vaší cesty. Splnění této povinnosti je jednou z podmínek vzniku nároku na pojistné plnění. Hlášení škodné události s jejím stručným popisem prosím učiňte v písemné formě, telefonicky nebo emailem na:

 

AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku

Úsek likvidace pojistných událostí 

V Celnici 1031/4

110 00 Praha 1

Tel:       +420 844 000 002

Fax:      +420 234 108 383

E-mail:  skody@aig.com

 

Nárok na pojistné plnění – úrazové pojištění

Pokud budete kvůli úrazu nebo nemoci ošetřen(a), musíte zajistit lékařské potvrzení, ze kterého bude patrné, o jaký úraz nebo nemoc se jedná, a dále originály účtenek potvrzujících, že jste za toto ošetření zaplatil(a).

 

Nárok  na  pojistné  plnění  –  zpoždění,  ztráta  nebo poškození osobních věcí, peněz a cestovních dokladů 

Zpoždění, ztrátu nebo poškození Vašich osobních věcí, peněz a pasu musíte oznámit příslušnému dopravci. Musíte si rovněž vyžádat příslušný reklamační protokol (PIR) o ztrátě a případné následné škodě, kterou jste zaznamenali po jejich navrácení. Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je, že tyto skutečnosti oznámíte dopravci do 3 dnů od dané události. 

 

Ztrátu nebo odcizení peněz, pasu nebo osobních věcí musíte neprodleně oznámit policii (a hotelovému personálu nebo příslušnému zastupitelskému úřadu). Musíte si vyžádat oficiální zprávu v písemné formě. Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je, že tyto skutečnosti oznámíte policii (a hotelovému personálu nebo příslušnému zastupitelskému úřadu) do 24 hodin od dané události.

 

Stáhnout formulář na ohlášení újmy (škody) z cestovního pojištění

Asistenční služba

Lékařská a jiná pohotovost

24 hodinová pohotovost 

Společnost poskytující služby lékařské pohotovosti, AIG Assistance Services, vám poskytne okamžitou pomoc, pokud onemocníte nebo utrpíte úraz mimo území České republiky. AIG Assistance Services poskytuje 24 hodinovou pohotovost 365 dní v roce a můžete ji kontaktovat na: 

  

Tel: +420 225 341 156

  

Pokud budete kontaktovat AIG Assistance Services, uveďte prosím, že jste pojištěn u AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku a dále prosím uveďte následující údaje: 

 

Vaše jméno, adresu, telefonní spojení v zahraničí a číslo vaší pojistky. 

V některých případech budeme muset kontaktovat vašeho obvodního nebo osobního lékaře. Prosíme, mějte telefonické spojení na vašeho lékaře spolu s vaší pojistkou. 

 

Ošetření v nemocnici v zahraničí 

Pokud budete muset být v zahraničí hospitalizován a je  pravděpodobné, že hospitalizace bude delší než 24 hodin, někdo musí za vás neprodleně kontaktovat  AIG Assistance Services. Pokud tato podmínka nebude splněna, může být sníženo pojistné plnění. Pokud budete v zahraničí ambulantně lékařsky ošetřen(a), je třeba, abyste toto ošetření uhradil(a) a úhradu požadoval(a) zpět od oddělení likvidace AIG po návratu do České republiky. Uchovávejte proto, prosím, všechny účtenky a doklady. 

 

Předčasný návrat do České republiky 

Pokud se musíte vrátit do České republiky za podmínek oddílu A (Storno nebo zkrácení vaší cesty) nebo oddílu C (Léčebné a jiné výlohy) musí AIG Assistance Services váš návrat schválit. Pokud tak předem neučiní, může to znamenat, že vám bude sníženo pojistné plnění. 

  

Upozornění pojištěným osobám, ošetřujícím lékařům a zdravotnickým zařízením: Toto není soukromé zdravotní pojištění. Pokud potřebujete neodkladnou lékařskou péči, musíte neprodleně kontaktovat AIG Assistance Services, jinak vám nemůžeme zaručit úhradu léčebných výloh. Pokud potřebujete neodkladnou lékařskou péči, AIG Assistance Services nebo její zástupce od vás může vyžadovat příslušné lékařské záznamy a informace.

Odstoupení od smlouvy

Od pojistné smlouvy je možné odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem; zejména:

  • z důvodu poskytnutí klamavého údaje do 3 měsíců, kdy se Pojistník o klamavosti dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět, nejedná-li se o cestovní pojištění s pojistnou dobou kratší než jeden měsíc;
  • pokud pojistitel porušil povinnost upozornit Pojistníka na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho požadavky, o nichž věděl nebo musel vědět anebo z důvodu neúplného nebo nepravdivého zodpovězení písemných dotazů Pojistníka týkajících se pojištění.

 

Čas na rozmyšlenou

Odstoupit můžete rovněž bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy, s výjimkou cestovního pojištění s pojistnou dobou kratší než jeden měsíc.

V takovém případě nám prosím zašlete oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy na naši adresu:

 

AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku 

V Celnici 1031/4

110 00 Praha 1

 

Můžete využít náš formulář pro odstoupení, který naleznete ke stažení ZDE

V případě vašeho odstoupení:

  • vám do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení vrátíme pojistné, s výjimkou případů, kdy jste před odstoupením pojistné smlouvy zahájil (a) cestu;
  • oprávněná osoba je povinna vrátit případné pojistné plnění.

Související dokumenty