Skip-nav
 

Roční cestovní pojištění na opakované cesty poskytuje pojistné krytí na neomezené množství vašich cest v průběhu pojistné doby, která je uvedena v pojistné smlouvě (pojistce).

Doplňující informace

  • Roční cestovní pojištění na opakované cesty ve variantě Silver a Gold poskytuje automatické pojistné krytí rizikových sportů a aktivit až na 17 dnů; 
  • Maximální délka jedné cesty je 31 dnů. V případě potřeby prodloužení pojistné doby se můžete obrátit na AIG pojišťovnu a projednat další možnosti připojištění; 
  • Pojistné krytí uvedených rizik začíná v okamžiku, kdy opouštíte místo vašeho bydliště v České republice, nebo od data uvedeného ve vaší pojistné smlouvě, podle toho, co nastane později, a končí při vašem návratu nebo okamžikem uvedeným v pojistné smlouvě, podle toho, co nastane později; 
  • Roční cestovní pojištění na opakované cesty si mohou sjednat pouze osoby mladší 69 let; 
  • Cena cestovního pojištění je uvedena ve vaší pojistné smlouvě v českých korunách. Pojistná smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je zaplaceno pojistné;
  • Pojištěný může odstoupit od pojistné smlouvy do 14 dnů po jejím uzavření bez udání důvodu; 
  • Tato pojistná smlouva nezahrnuje pojistné krytí cest z /do / nebo přes Afghánistán, Kubu, Súdán a Irák. 

Před uzavřením cestovního pojištění věnujte prosím pozornost výlukám a omezením, které jsou uvedeny podrobněji v pojistných podmínkách

Sazba pojištění

Roční pojištění na opakované cesty Evropa

<>
  Bronze Silver Gold

Dospělý

753 1095 1368

Pár

1430 2080 2600

Rodina

1881 2736 3420

 

Příklad: Roční pojištění na opakované cesty, územní platnost Svět

<>
  Bronze Silver Gold

Dospělý

1588 2310 2887

Pár

3017 4389 5486

Rodina

3970 5774 7218

Dokumenty