Skip-nav
 

Pojištění storna nebo zkrácení cesty

Před nebo v průběhu vaší cesty může dojít k nepředvídatelným situacím, v jejichž důsledku může být vaše cesta zrušena nebo zkrácena. Pojištění poskytuje pojistné krytí pro případ neočekávaných událostí, jako je například smrt blízké osoby, nemoc nebo úraz, které brání pojištěnému cestovat nebo jsou příčinou nedostavení se včas na letiště a zahájení cesty. Maximální pojistný limit až 120 000 Kč na osobu.

Doplňující informace

  • Abyste mohli uzavřít pojištění pro případ zrušení nebo zkrácení cesty, musíte mít trvalý pobyt v České republice;
  • Pojištěný může odstoupit od smlouvy do 14 dnů po jejím uzavření bez udání důvodu;
  • Cestovní výdaje vám budou uhrazeny až do výše celkového limitu uvedeného v Přehledu pojistného plnění, pokud jste nuceni zrušit nebo zkrátit vaši cestu;
  • Tato pojistná smlouva nezahrnuje pojistné krytí cest do/ z / nebo přes Afghánistán, Kubu, Súdán a Irák;
  • Jestliže musíte zkrátit svůj pobyt, je třeba mít předchozí souhlas pojišťovny nebo AIG Assistance Services, v souladu s pojistnými podmínkami.

Před uzavřením cestovního pojištění, věnujte prosím pozornost výlukám a omezením, které jsou uvedeny podrobněji v pojistných podmínkách.

Dokumenty