Skip-nav
 

Jednorázové cestovní pojištění pro seniory je určeno pro osoby ve věku 69-78 let. Pojištění nabízí komplexní krytí rizik kromě pojištění rizikových sportů.

Pro sjednání pojištění není vyžadován žádný doklad o zdravotním stavu seniora.

Doplňující informace

  • Pojištěný musí mít trvalé bydliště v České republice;
  • Jednorázové cestovní pojištění pro seniory je určeno pro osoby ve věku od 68 do 78 let;
  • Pojištění se nevztahuje na pojištění rizikových sportů;
  • Cestovní pojištění se vztahuje na cesty trvající maximálně 90 dní;
  • Pojištění začíná platit v okamžiku, kdy opustíte Českou republiku, a končí vaším návratem;
  • Cena cestovního pojištění je uvedena ve vaší pojistné smlouvě v českých korunách. Pojistná smlouva je platná uhrazením jednorázového pojistného;
  • Pojištěný může odstoupit od pojistné smlouvy do 14 dnů po jejím uzavření bez udání důvodu;
  • Pojistné krytí se nevztahuje na cesty do Afghánistánu, na Kubu, do Súdánu a Iráku. 

Před uzavřením cestovního pojištění věnujte prosím pozornost výlukám a omezením, které jsou uvedeny podrobněji v pojistných podmínkách

Dokumenty