Skip-nav
 

Cestovní pojištění je určené k ochraně všech stránek vašeho zdraví, zavazadel a investic do vaší cesty.

Pokud vám toto pojištění nevyhovuje, sdělte nám to prosím na zakaznik@aig.com do 14 dnů od počátku pojištění nebo od okamžiku, kdy jste obdržel(a) pojistné podmínky, podle toho, co nastane později. V souladu s výše uvedenými podmínkami vám do 30 dnů, co jsme obdrželi váš e-mail, vrátíme uhrazené pojistné. Pojistné vám však nevrátíme v případě, že jste před odstoupením od pojistné smlouvy zahájil(a) cestu nebo jste uplatnil(a) nárok na pojistné plnění.

Ne, můžete však obdržet náhradu, pokud zrušíte vaši cestu i v rámci pojistného krytí, viz všeobecné podmínky. Pojistné krytí je například limitováno u nepředvídatelných událostí jako jsou zranění, onemocnění, vaše smrt nebo smrt vašeho spolucestujícího anebo rodinného příslušníka. Pojistné krytí se nevztahuje na zdravotní stav nebo nemoci, o kterých jste věděl(a) nebo měl(a) vědět před vznikem tohoto pojištění.

Ano. Toto cestovní pojištění nekryje již exitující zdravotní potíže, které nastaly vám nebo vašim spolucestujícím před sjednáním tohoto pojištění a také nezahrnuje pojištění některých rizikových sportů. Přehled všech výluk a omezení naleznete ve všeobecných pojistných podmínkách.

Ano, vaše pojistné krytí neplatí na území následujících států: Afghánistán, Kuba, Irák, Súdán.

Pojištění pro případ zrušení vaší cesty začíná okamžikem, kdy zaplatíte pojistné. Pojistné krytí a s tím spojené služby začínají platit okamžikem, kdy opouštíte místo svého trvalého bydliště za účelem zahájení cesty. Pojistné krytí a s tím spojené služby končí, když se vrátíte do místa svého bydliště v České republice, nebo když končí platnost na pojistce.

Ano, pojištění se vztahuje na různé činnosti a rizikové sporty, které můžete provozovat během vaší cesty. V níže uvedeném přehledu naleznete seznam sportů, které jsou automaticky zahrnuty v základní sazbě a rizikových sportů, které je možné za příplatek na pojistném rozšířit.

 

Zahrnuto v základním rozsahu pojištění

 • golf 
 • cyklistika 
 • potápění (avšak pouze do hloubky 20 m) 
 • turistika/trekking avšak pouze do výšky 3 000 m a bez  horolezeckévýstroje 
 • vodní lyžování/windsurfing/surfing/ šnorchlování 
 • cestování horkovzdušným balónem (rezervované u Vašeho touroperátora) 
 • hlubokomořské rybaření 
 • parasailing [plachtění za člunem] 
 • jízda na kolečkových bruslích 
 • plachtění ve vnitrozemských vodách (nikoliv však jako člen posádky) 
 • sjezdové lyžování, snowboarding 
 • fotbal 
 • lukostřelba

 

Za příplatek na pojistném 

 • monoskiing, heliskiing, lyžování na umělém povrchu 
 • off-piste lyžování nebo snowboarding - mimo vyznačené sjezdovky(pouze v doprovodu s oficiálním průvodcem) 
 • skiboarding, sáňkování, jízda se psím spřežením 
 • biatlon 
 • tobogganing 
 • potápění (do hloubky dle kvalifikace) 
 • závodní cyklistika 
 • vysokohorská turistika/ chození po ledovcích avšak pouze donadmořské výšky 5 000 m nejjednodušími cestami do odbtížnosti II dleklasifikace UIAA nebo „Via Ferrata“ do obtížnosti B s jištěním pomocílana nebo použití horolezecké výstroje jako je sedací úvaz, přilba,mačky, cepín, lano a jistící prostředky 
 • jízda na horském kole 
 • lední hokej, pozemní hokej 
 • jízda na vodním skútru (mimo závodění, bez úrazového pojištěníodpovědnosti za škodu) 
 • kitesurfing 
 • parašutismus (bez úrazového pojištění) 
 • paragliding (bez úrazového pojištění) 
 • bungee jumping 
 • kanoistika 
 • jízda na koni 
 • rafting do stupně 3 
 • surfing nebo windsurfing na moři

Ano, naše pojištení pro rizikové sporty vám umožňuje užívat si zimních sportů i mimo vyznačené sjezdovky, pokud to neodporuje místním vyhláškám (pouze v doprovodu oficiálního průvodce).

V základní sazbě pojistného je zahrnuto potápění do hloubky 20 metrů, za příplatek je pak možno dopojistit potápění do maximální hloubky 40 metrů (hloubka potápění může být omezena v rozsahu vaší kvalifikace a registrace k potápění), v rámci rizikových sportů. Musíte se potápět pod dozorem akreditovaného potápěčského instruktora nebo průvodce a musíte dodržovat pokyny příslušné potápěčské agentury provozující výcvikové kurzy.

Výbava na sportovní činnosti je zahrnuta v pojištění pouze v případě, jestliže se jedná o sport definovaný ve výše uvedené tabulce. V případě rizikových sportů je pojistné za příplatek.

Vzhledem k tomu, že můžete využít 24-hodinové asistenční služby, stačí, když budete mít s sebou číslo pojistné smlouvy a telefonní číslo na 24-hodinovou asistenční službu. Ačkoliv nepotřebujete prokazovat, jaké máte pojistné krytí, některá zahraniční zdravotní střediska mohou požadovat ověření vašeho pojistného krytí.

Na této stránce je odkaz na všeobecné pojistné podmínky. Ačkoliv nepotřebujete s sebou kopii pojistného krytí, doporučujeme však tyto dokumenty mít s sebou kvůli případnému prokázání pojištění.

Tak jako jiné cestovní pojištění pro opakované cesty do zahraničí, toto roční cestovní pojištění pro opakované cesty obsahuje krytí pro dospělé osoby cestující nezávisle. Nicméně děti musí být v doprovodu pojištěné dospělé osoby uvedené na pojistce.

Ne, pokud jednotlivé cesty nepřesahují 31 dní, jinak se toto pojištění vztahuje na neomezené množství vašich cest v době trvání pojištění. Pokud cesta přesahuje stanovený limit, sjednejte si jednorázové cestovní pojištění.

Rodina je definována jako osoba a jeho/ její partner (za předpokladu, že žíjí ve společné domácnosti nejméně po dobu 6 měsíců) a jejich nezaopatřené děti do věku 18 let v době zakoupení této pojistky (nebo 23 let, pokud navštěvují denní studium).

Partner je osoba, se kterou žijete trvale ve společné domácnosti, a která je buď vaším manželem, manželkou, druhem, družkou, registrovaným partnerem nebo partnerkou, přítelkyní nebo přítelem.

Ano, sportovní nadšenci, kteří neprovozují rizikové sporty během cesty v délce více než 17 dní, mohou toto pojištění využít na neomezený počet cest během roku, v případě zakoupení varianty Silver nebo Gold.

Nárok na pojistné plnění – úrazové pojištění 

Pokud budete kvůli úrazu nebo nemoci ošetřen(a), musíte zajistit lékařské potvrzení, ze kterého bude patrné, o jaký úraz nebo nemoc se jedná, a dále originály účtenek potvrzujících, že jste za toto ošetření zaplatil(a). 

 

Nárok na pojistné plnění – zpoždění, ztráta nebo poškození osobních věcí, peněz a cestovních dokladů 

Zpoždění, ztrátu nebo poškození vašich osobních věcí, peněz a pasu musíte oznámit příslušnému dopravci. Musíte si rovněž vyžádat příslušný reklamační protokol (PIR) o ztrátě a případné následné škodě, kterou jste zaznamenali po jejich navrácení. Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je, že tyto skutečnosti oznámíte dopravci do 3 dnů od dané události. 

 

Ztrátu nebo odcizení peněz nebo pasu nebo osobních věcí musíte neprodleně oznámit policii (a hotelovému personálu nebo příslušnému zastupitelskému úřadu). Musíte si vyžádat oficiální písemnou zprávu. Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je, že tyto skutečnosti oznámíte policii (a hotelovému personálu nebo příslušnému zastupitelskému úřadu) do 24 hodin od dané události. 

 

Obecně 

Škodnou událost nám musíte oznámit bez zbytečného odkladu, max. do 31 dnů od konce vaší cesty. Splnění této povinnosti je podmínkou vzniku nároku na pojistné plnění. Hlášení pojistné události s jejím stručným popisem prosím učiňte písemně, telefonicky nebo emailem na: 

 

AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku 

Úsek likvidace pojistných událostí 

V Celnici 1031/4 

110 00 Praha 1 

 

Tel: +420 844 000 002 

Fax: +420 234 108 383 

E-mail: skody@aig.com  

 

Oddělení likvidace škod AIG je otevřeno každý pracovní den od 9,30 do 17,00 hodin středoevropského času. Pracovníci tohoto oddělení vám zašlou formulář hlášení újmy (škodné události) neprodleně poté, co je o škodě budete informovat.