Skip-nav
 

Vážení klienti,

Informace pro zájemce o cestovní pojištění

Pojišťovna AIG již nenabízí možnost sjednání cestovního pojištění pro zájemce v České republice.
AIG zahájila spolupráci s pojišťovnou Colonnade, aby zajistila, že klienti budou mít nadále možnost sjednat si cestovní pojištění s obdobným rozsahem krytí, jako u AIG. Chcete-li si zakoupit cestovní pojištění, neváhejte kontaktovat pobočku pojišťovny Colonnade Insurance S. A. v České republice na internetových stránkách: www.colonnade.cz/online-pojisteni

Oznámení pro stávající klienty AIG

Rádi bychom vám oznámili, že s účinností od 1. 5. 2017 vstoupila společnost AIG do strategického partnerství se společností Colonnade Insurance S.A., která bude spravovat stávající pojistné smlouvy pro pobočku společnosti AIG Europe Limited v České republice. V rámci tohoto kroku se nyní stane  tým AIG součástí Colonnade Insurance S.A. a zajistí tak kontinuitu v poskytování veškerých  služeb.

Stávající pojistné smlouvy se žádným způsobem nemění a vaše  pojistné krytí bude zachováno  až do uplynutí doby platnosti pojištění. Budete-li potřebovat pomoc v souvislosti se svojí současnou pojistnou smlouvou, obraťte se, prosím, na tým společnosti Colonnade:
 
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se vaší pojistné smlouvy, prosím kontaktujte klientské centrum:

Bezplatná linka: 800 700 025
Email: klient@colonnade.cz
 
V záležitostech týkajících se pojistných událostí, se prosím obraťte na oddělení škod, případně na osobu uvedenou v poslední korespondenci:

Telefon: 234 108 311
Email: skody@colonnade.cz