Skip-nav
 

Jak postupovat v případě stížnosti

Vynakládáme veškeré úsilí k tomu, abyste obdržel(a) služby nejvyšší kvality.
Pokud však přesto nebudete s těmito službami spokojen(a), kontaktujte prosím:

AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku

Ředitel divize pojištění osob
V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 234 108 311, Fax: +420 234 384

Abychom mohli Vaši stížnost rychle řešit, uvádějte prosím číslo pojistky nebo pojistné události a jméno pojistníka či pojištěného.

Vynasnažíme se vyřešit Váš problém přímo s Vámi, pokud Vám však nebudeme schopni vyhovět, máte právo se obrátit na Českou národní banku.

Česká národní banka 

sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Tel.: 224 411 111, Fax: 224 412 404

 

V případě, že mezi námi a spotřebitelem (Vámi) dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z pojistné smlouvy neživotního pojištění, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

V případě stížností  týkajících se pojistných smluv uzavřených online, můžete rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.