Stížnosti

Jak postupovat v případě stížnosti

Vynakládáme veškeré úsilí k tomu, abyste obdržel(a) služby nejvyšší kvality.
Pokud však přesto nebudete s těmito službami spokojen(a), kontaktujte prosím:

AIG Europe S.A., organizační složka pro Českou republiku

Ředitel divize pojištění osob
V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 234 108 311, Fax: +420 234 384

Abychom mohli Vaši stížnost rychle řešit, uvádějte prosím číslo pojistky nebo pojistné události a jméno pojistníka či pojištěného.

Vynasnažíme se vyřešit Váš problém přímo s Vámi, pokud Vám však nebudeme schopni vyhovět, máte právo se obrátit na Českou národní banku.

Česká národní banka 

sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Tel.: 224 411 111, Fax: 224 412 404

 

V případě, že mezi námi a spotřebitelem (Vámi) dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z pojistné smlouvy neživotního pojištění, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

V případě stížností  týkajících se pojistných smluv uzavřených online, můžete rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

As AIG Europe S.A. is a Luxembourg based insurance company, in addition to the complaints procedure set out above, you have access to Luxembourg mediator bodies for any complaints you may have regarding this Policy. Contact details of the Luxembourg mediator bodies are available on AIG Europe S.A.’s website: https://www.aig.lu/.