Skip-nav
 

 

V reakci na aktuální vývoj legislativy  v oblasti ochrany životního prostředí (Evropská směrnice 2004/35/EC, implementovaná do českého právního řádu Zákonem č. 167/2008 Sb. „O předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů“) nabízíme klientům zcela nový produkt.

Co je kryto?

  • náprava/sanace ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb.
  • finanční ztráta spojená s přerušením provozu
  • škoda na zdraví a věcnou škodu
  • náklady právního zastoupení
  • odpovědnost za ekologické škody v souvislosti s přepravou
  • škoda na životním prostředí/ekologickou újmu, která nevznikla jako důsledek znečištění

Z pohledu příčiny pojištění kryje jak znečištění v důsledku náhlých a neočekávaných úniků, tak i znečištění, ke kterému v průběhu pojistné doby docházelo postupně a dlouhodobě.

U komplikovanějších rizik nabízíme individuální přístup a možnost dalších připojištění – například v souvislosti s přepravou, přerušením provozu apod.

Nabídka pojistných řešení

Je komplexní řešení pojištění environmentálních rizik pro široké spektrum provozních činností a jejich rizika spojená s ekologickou újmou a obecně ekologickou škodou. Můžeme Vám nabídnout jak lokální pojistnou smlouvu, tak i mezinárodní pojistný program pro ty společnosti, které působí mimo ČR (Evropa, celý svět).

 

Je určeno především pro dodavatele (stavební, montážní, sanační společnosti), subdodavatele , vlastníky pozemků a developery. Poskytuje jim ochranu proti znečištění buď náhlému a nahodilému nebo postupnému. Toto pojištění lze sjednat i jako projektové krytí.

Likvidace pojistných událostí

AIG má celosvětové bohaté zkušenosti v oblasti likvidace pojistných událostí  týkajících se škod na životním prostředí. Dlouhodobě spolupracujeme s odborníky v oblasti práva, financí a environmentálního poradenství. Díky tomu jsme schopni našim klientům nabídnout profesionální servis od úpisu rizika až po likvidaci pojistných událostí. 

Díky faktu, že jsme globální společností s pobočkami po celém světě, můžeme naše klienty ujistit, že jim poskytneme pomoc kdekoliv na světě

PIER Europe

Jedinečný systém hlášení znečištění a škod na životním prostředí poskytuje spolehlivou a odbornou pomoc v době, kdy ji společnost nejvíce potřebuje. Jak PIER Europe nahlásit vznik znečištění:

Volejte PIER Europe hotline +44(0)1273 400965 dostupnou 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, uveďte na sebe kontakt a stručný popis incidentu.

Kontaktování PIER Europe hotline nenahrazuje oznámení o nároku na pojistné. Stále musíte svůj nárok nahlásit, jak je popsáno pojistných podmínkách.

Související dokumenty

Videa