Skip-nav
 

Existují dobré důvody, proč zvážit uzavření pojištění pro případ únosu a vydírání od AIG

Maximální využití příležitosti růstu

Společnosti neustále investují do nových a vznikajících trhů a spolupracují s nimi. Střední východ a Afrika zažívají nebývalý rozvoj a růst. Latinská Amerika je stále více zavedená jako obchodní partner a Čína a Dálný východ staví na své silné obchodní pověsti. S rozšiřujícími se obchody se rozšiřuje i krytí, které poskytujeme.

Celosvětové krytí bez omezení

Jsme si vědomi toho, že společnosti mají provozovny a provádějí obchody po celém světě. Lidé stále častěji cestují za obchodem i pro radost. AIG poskytuje globální formu nabízející konzistentní a odpovídající pojistné krytí, ať už klient působí kdekoliv. Naší zásadou je souhrnná pojistka, proto do znění pojistné smlouvy nepřidáváme žádná zbytečná omezení, aby byly zahrnuty všechny cíle cestování vašich zaměstnanců.

Povinná péče

Každá společnost má povinnost pečovat o všechny své zaměstnance – nejen ty, kteří žijí v zahraničí, ale i ty, kteří cestují, své místní občany, subdodavatele a dokonce i jejich rodiny. Organizace musí prokázat, že podnikly všechny proveditelné kroky, aby splnily potřeby svých zaměstnanců v oblasti zdravotní péče, bezpečnosti, zabezpečení a všeobecného blaha. Zhodnocení a rizika únosu a požadování výkupného a příslušné pojistné krytí mohou představovat významnou součást této strategie.

Odborná pomoc v případě krize

Reakce, které se nám dostane v případě krize, je velmi důležitá. Naše služby v oblasti prevence a zásahů poskytuje společnost NYA International, přední světový odborník v oblasti poradenství pro případ nutnosti zásahu v krizové situaci. NYA má největší celosvětový tým odborníků na zásah v krizové situaci v tomto oboru.

Pro koho je určeno?

Pojištění pro případ únosu a výkupného by měla zvážit každá společnost, jejíž zaměstnanci cestují za obchody, ať už jejich cesty zahrnují známé ‚žhavé oblasti‘ či nikoliv. Zaměstnanci, kteří pracují pro zahraniční společnosti, ale pracoviště mají ve své zemi původu, mohou být rovněž ohroženi.

AIG je připravena pojistit všechny typy průmyslu, velké i malé. Naši klienti jsou ze všech oblastí:
• Letecký průmysl
• Ropa a zemní plyn
• Energetika a báňský průmysl
• Stavebnictví a strojírenský průmysl
• Nadnárodně působící společnosti
• Farmaceutický průmysl
• Námořní plavba
V úvahu přichází rovněž charity, nevládní organizace a podobné subjekty

Co je zahrnuto?

Základní krytí
 • Vydírání – požadavek úhrady následující po výhružce zraněním, zabitím nebo únosem pojištěné osoby; poškozením majetku, kontaminací výrobků, vyzrazením obchodního tajemství nebo zničením elektronických dat počítačovým virem.
 • Únos – umocnění se nebo uvěznění pojištěné osoby pro účely požadování výkupného.
 • Únos letadla – nezákonné zadržování pojištěné osoby při cestování pod hrozbou násilí.
 • Uvěznění – držení pojištěné osoby pod hrozbou násilí z jakéhokoliv důvodu jiného než únos

Doplňkové krytí
AIG může na základě schválení rozšířit krytí o:

 • Narušení obchodů
 • Kybernetické vydírání
 • Zmizení
 • Politická evakuace a repatriace
 • Únos za přiměřeně malé výkupné
 • Zajetí rukojmích
 • Hrozba
 • Ztráta produktů
 • Napadení
 • Únos s požadavkem na spáchání trestního činu výměnou za unesenou osob

O NYA International

NYA International (NYA) je odborná poradenská společnost v oblasti prevence krizových situací a reakcí na ně, která působí od roku 1990 a pomáhá klientům snižovat potenciální vystavení se účinkům a zvládání událostí únosu s požadavkem výkupného, vydírání, nezákonného zadržování, námořního pirátství, evakuace v mimořádných situacích, zlovolného zasahování do výrobků a souvisejících problémů s celosvětovou bezpečností.

V případě vzniku události krizoví poradci AIG zaručují okamžitou reakci a poskytnutí poradenství pro krizový tým klienta nebo jeho rodinu v průběhu trvání události, aby jim tak pomohli situaci zvládnout a dovést k úspěšnému závěru.

AIG má jediný zásahový tým tohoto druhu, který po oznámení události nasadí do akce až čtyři poradce: dva do ústředí společnosti a dva na místo vzniku události, čímž poskytne svým klientům maximální úroveň podpory v kritických počátečních stádiích krize.

Související dokumenty