Skip-nav
 


Odpovědnost zasilatele je zvláštním druhem profesní odpovědnosti. Od zasilatele se očekává vysoká profesionalita při obstarání přepravy na účet jeho zákazníka a pojištění vlastní odpovědnosti za škody vzniklé následkem porušení závazku je jednou ze známek této profesionality. Základní rozsah pojištění se vztahuje k věcné škodě a může být rozšířen na následné a finanční škody.