Skip-nav
 


Pojištění je určeno subjektům podnikajícím v silniční nákladní dopravě a vychází z platné právní úpravy odpovědnosti. Chrání dopravce před rizikem, kterému je vystaven při uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé během přepravy na nákladu.