Skip-nav
 


Pojištění přepravy se vztahuje na nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení zboží při letecké, silniční nebo lodní přepravě. Je založeno na dopravních doložkách londýnského pojistného trhu, které patří k celosvětově uznávaným pravidlům v pojištění přepravy a které představují podstatné zjednodušení a přehledné vymezení podmínek tohoto pojištění. V rámci pojištění přepravních rizik lze sjednat též pojištění odpovědnosti silničního dopravce za přepravovaný náklad.

Pojištění odpovědnosti dopravce On the Road

Pojištění je určeno subjektům podnikajícím v silniční nákladní dopravě a vychází z platné právní úpravy odpovědnosti. Chrání dopravce před rizikem, kterému je vystaven při uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé na nákladu během přepravy.

Pojištění přepravy

Pojištění zásilek během přepravy se sjednává pro vlastníka zboží, případně v jeho prospěch prostřednictvím zasilatele. Vztahuje se na přepravy všemi dopravními prostředky po souši, na moři nebo ve vzduchu.

Pojištění odpovědnosti zasilatele

Odpovědnost zasilatele je zvláštním druhem profesní odpovědnosti. Od zasilatele se očekává vysoká profesionalita při obstarání přepravy na účet jeho zákazníka a pojištění vlastní odpovědnosti za škody vzniklé následkem porušení závazku je jednou ze známek této profesionality. Základní rozsah pojištění se vztahuje k věcné škodě a může být rozšířen na následné a finanční škody.

Pojištění vlastní přepravy CargoGuard

Pojištění je zjednodušeným cargo pojištěním určeným pro přepravy v tuzemsku a z/do sousedních zemí prováděné vlastníkem zboží jeho vlastními vozidly. Sjednává se s ročním limitem plnění v závislosti na počtu používaných vozidel bez ohledu na celkový objem přeprav.