Skip-nav
 

Pro zmírnění finančních následků, které souvisí s nutností stáhnout z trhu výrobky pojištěného v důsledku ohrožení zdraví či majetku spotřebitelů, nabízíme výrobcům zboží určeného pro přímou spotřebu (potraviny, nápoje, drogistický průmysl, tabákový průmysl, farmacie) možnost uzavřít speciální pojištění.

Co je kryto?

Pojištění pokrývá širokou škálu nákladů vzniklých na straně pojištěného v souvislosti s realizací stažení výrobku z trhu

  • náklady na oznámení tohoto kroku veřejnosti
  • logistické náklady
  • náklady na přerušení provozu
  • náklady vynaložené za účelem úspěšného návratu na trh

Pojištění nabízíme s možností rozšířit krytí i o riziko vydírání společnosti v souvislosti s výrobky či o riziko negativní publicity.