Skip-nav
 

Existují dobré důvody, proč zvážit pojištění obecné odpovědnosti od AIG

Proč firmy potřebují pojištění obecné odpovědnosti

Bez tohoto podstatného pojistného krytí by nebyla žádná ochrana před potenciálně obrovskými náklady na právní poplatky a vyplacení odškodnění v důsledku nehody nebo zranění způsobeného obchodními činnostmi. I když takovéto situace by mohly společnost zničit, stejně nespravedlivé by bylo, kdyby poškozená strana nemohla dostat spravedlivé odškodnění.

Po celém světě

Naše pojistná řešení se mohou rozšířit do dalších jurisdikcí, vydáváme místní pojistky prostřednictvím kanceláří AIG po celém světě a díky odbornosti na mezinárodních a mnohonárodních trzích, v oblasti energetických rizik a služeb, stavebních a soukromých finančních iniciativ (PFI), řízení rizik, obchodních trhů (velkých společností a SME), krytí se spoluúčastí a specifického pojistného krytí pro USA a Kanadu.

Proč AIG?

AIG je světově uznávaná přední společnost v oblasti primárního pojistného i spoluúčasti v rámci občanskoprávní odpovědnosti, zejména pro klienty s udržitelným profilem rizik a vysokou úrovní kvality. Odbornost našeho týmu znamená, že máme široký záběr s ohledem na typy společností – a schopnost připravit řešení vhodné pro příslušnou povahu rizik, velikost, zeměpisnou polohu a strukturu společnosti.

Zabránění škodě dříve, než k ní dojde

Naše zkušenosti v oblasti prevence rizik pokrývají širokou škálu průmyslových oborů v celé Evropě s podporou exkluzivní mezinárodní sítě techniků. AIG zajišťuje přístup k síti 500 odborníků na ztrátu kontroly po celém světě se zkušenostmi v oblasti prevence ztrát, legislativy na poli zabezpečení, řízení rizik, krizového managementu a zmírnění dopadů.

Pro koho je určeno?

    AIG podporuje širokou škálu obchodních sektorů v České republice a zbytku světa, včetně následujících:

1. Průmysl
• Keramika, sklo a další stavební materiály
• Chemický a petrochemický průmysl
• Textilní průmysl
• Plasty
• Celulóza a papír
• Kov a kovové výrobky

2. Výrobci potravin a nápojů
3. Distribuce a maloobchodní prodej
4
. Stavebnictví
5. Pohostinství
6. Technologie

• Informační technologie
• Telekomunikace
• Automatizace
7. Veřejné služby
• Výroba, distribuce a prodej elektrické energie
• Jímání, distribuce a prodej vody
• Zpracování odpadů
 

Co je zahrnuto?

  • Náhrada věcné škody a škody na zdraví včetně osobní újmy
  • Náhrada finanční škody vyplývající z věcné škody nebo škody na zdraví
  • Náhrada nákladů na právní řízení
  • Náhrada regresních nároků zdravotních pojišťoven
  • Náhrada škody v souvislosti s vlastnictvím / držbou / pronájmem nemovitosti
  • Náhrada škody na věcech zaměstnanců, členů statutárních nebo dozorčích orgánů a na osobních věcech návštěvníků pojištěného (včetně vozidel)
  • Náhrada ekologických škod v režimu „náhlých a nahodilých“ - klauzule 72h
  • Křížová odpovědnost pojištěných subjektů (kryje vzájemnou odpovědnost)
  • Odpovědnost při cestách do zahraničí zaměstnanců včetně

Související dokumenty