Skip-nav
 

 

AIG Liabilities Energy představuje nový projekt v rámci regionu střední a východní Evropy zaměřený na oblast pojištění rizik „těžkého průmyslu." AIG Liabilities Energy umožňuje jednou pojistnou smlouvou poskytnout široký rozsah pojistného krytí.

Co je kryto?

AIG Liabilities Energy umožňuje jednou pojistnou smlouvou poskytnout široký rozsah pojistného krytí

  • pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám (včetně excesového krytí)
  • pojištění krizového řízení
  • pojištění škod na životním prostředí

Flexibilní přístup k úpisu rizika umožňuje vytvořit produkt na míru podle potřeb klienta. Rizikoví inženýři i makléři tak získávají přímou kontrolu nad řízením rizika díky personalizovaným pojistným programům, které pokrývají riziko doma i v zahraničí.

Marketingové materiály