Skip-nav
 


Pojištění odpovědnostních rizik patří mezi základní stavební kameny kvalitního pojistného programu klienta. Díky naší dlouholeté zkušenosti a finanční stabilitě můžeme klientům nabídnout kvalitní pokrytí všech hlavních rizik – obecná odpovědnost, odpovědnost za výrobek - s vysokými limity krytí a celosvětovým územním rozsahem. Kromě základních odpovědnostních produktů nabízíme také speciální produkty pro krytí rizika stažení výrobku z trhu.

Liabilities ENERGY

Pojištění odpovědnostních rizik těžkého průmyslu (chemie, rafinérie, energetika, atd.)

Pojištění obecné odpovědnosti

V rámci aktualizovaného produktu pojištění odpovědnosti nabízíme klientům kvalitní pokrytí jejich odpovědnostních rizik pro jakýkoliv územní rozsah a jurisdikci. Pojištění pokrývá obecnou odpovědnost (včetně té provozní) za škodu na zdraví či na majetku třetích osob, za kterou pojištěný právně odpovídá a kterou pojištěný způsobil svou činností nebo vztahem uvedeným v pojistné smlouvě.

Pojištění stažení výrobku z trhu

Ochrana vašich výrobků: Představení možností krytí našeho pojištění pro případ stažení výrobku

Pojištění kontaminace a stažení výrobku z trhu

Pro zmírnění finančních následků, které souvisí s nutností stáhnout z trhu výrobky pojištěného v důsledku ohrožení zdraví či majetku spotřebitelů, nabízíme výrobcům zboží určeného pro přímou spotřebu (potraviny, nápoje, drogistický průmysl, tabákový průmysl, farmacie) možnost uzavřít speciální pojištění.

Pojištění odpovědnosti za výrobek

Základní pojistný produkt nabízí výrobcům a distributorům možnost rozšíření pojištění na odpovědnost za škodu v důsledku vady výrobku. Pojištění pokrývá škody na zdraví či na majetku třetích osob, k nimž došlo v souvislosti s užitím/použitím výrobku pojištěného, který tak nezaručoval z hlediska bezpečnosti vlastnosti, které bylo možno oprávněně očekávat. Vyloučeny však zůstávají škody na samotném výrobku pojištěného, jakož i související reklamační nároky.