Skip-nav
 


Jedná se o specifický druh pojištění na bazi „proti všem nebezpečím“. Strojní pojištění poskytuje pojistnou ochranu proti veškerým náhlým a nepředvídaným věcným škodám, které nejsou součástí výluk uvedených v pojistných podmínkách. Předmětem pojištění jsou jednotlivá strojní zařízení nebo soubory strojů (kompletní výrobní provozy) a technologické celky.

Nejčastější příčiny škod

  • škody zapříčiněné provozem (lom, přetlak, podtlak, přehřátí)
  • škody zapříčiněné elektrickou energií (zkrat, přepětí nebo indukce)
  • škody způsobené lidským faktorem (chyby obsluhy, nešikovnost, nedbalost)
  • škody zapříčiněné výrobcem (vadný projekt, vadný materiál, výrobní vady, chybná montáž)
  • škody způsobené mrazem a ledem

Pojistné podmínky