Skip-nav
 

Existují dobré důvody, proč zvážit uzavření Pojištění stavebnictví a výstavby od AIG

Rychlá řešení složitých problémů

Společnosti, které působí ve složitém průmyslovém odvětví, potřebují sofistikovaná řešení řízení rizik pro své národní projekty výstavby. Na základě dlouhodobých zkušeností a odborných znalostí spojujeme vysoce hodnocené schopnosti s flexibilním krytím odborné služby na krytí technických ztrát za účelem ochrany projektu před vznikem pojistné události při realizaci a po dokončení.

Širší krytí uzpůsobené vašim potřebám

Naše pojištění všech rizik ve výstavbě může být uzpůsobeno tak, aby kombinovalo obchodní majetek a krytí pro případ přírodní pohromy s dalším speciálním krytím za účelem řešení široké škály potenciálních problémů stavebních projektů.

Pro koho je určeno?

Toto pojištění může být vhodné pro Developery v oblasti nemovitostí a firmy působící v oblasti energetické a neenergetické výroby

Co je zahrnuto?

  • Zahrnutí přírodních pohrom, včetně zemětřesení, povodně a vichřice
  • Majetek dodavatele, včetně nemovitého a osobního majetku, zařízení dodavatele, kotlů a strojního zařízení
  • Riziko stavitele stanovené u pojistného krytí instalace u obchodníků a drobných dodavatelů
  • Testování a uvedení do provozu
  • Spojené stavební a provozní programy
  • Krytí pro případ prodlení se spuštěním (DSU), včetně běžných nákladů, placení úroků a ztráty zisku/nájmu
  • AIG poskytuje rovněž krytí přepravy, nákladu při námořní a vnitrozemní doprav

Pojistné podmínky