Skip-nav
 

Majetkové pojištění (požární pojištění jako takové) patří k tradičním druhům pojištění. Základním smyslem tohoto pojištění je poskytnout našim klientům odpovídající pojistnou ochranu proti obvyklým vnějším nebezpečím jako požár (požár, výbuch, kouř), proti živelním nebezpečím (povodeň/záplava, zemětřesení, vichřice, krupobití, pád stromů apod.), proti škodám z titulu lidského faktoru (krádež, loupež, vandalismus), a nebezpečím dalším. Pojistná ochrana však může být také na bázi „proti všem nebezpečím“, potom je důležité správně dohodnout výluky z pojištění. 

Nejčastější předměty pojištění

  • budovy
  • vylepšení a úpravy budov
  • kancelářský inventář
  • nábytek
  • výrobní stroje
  • elektronické zařízení a počítačové vybavení
  • zásoby
  • rozpracovaná výroba
  • hotové výrobky

Majetkové pojištění může být doplněno pojištěním Přerušení provozu, které poskytuje pojistnou ochranu proti finančním následkům věcných škod na pojištěném majetku (ztráta zisku, zvýšené provozní náklady). 

Jako doplňkové rozšíření pojištění můžeme dále nabídnout vnitrostátní přepravu nebo přepravu po Evropě, pokud pojištěný subjekt svoje výrobky přepravuje na jiné místo.

Pojistné podmínky