Skip-nav
 


Jedná se o specifický druh pojištění na bázi „proti všem nebezpečím“. Pojištění elektroniky poskytuje pojistnou ochranu proti veškerým náhlým a nepředvídaným věcným škodám, které nejsou součástí výluk uvedených v pojistných podmínkách. Předmětem pojištění jsou jednotlivá elektronická zařízení nebo soubory elektroniky a celky výpočetní techniky.

Nejčastější případy škod

  • škody zapříčiněné provozem
  • škody zapříčiněné elektrickou energií (zkrat, přepětí nebo indukce)
  • škody způsobené lidským faktorem (chyby obsluhy, nešikovnost, nedbalost)
  • škody zapříčiněné výrobcem (vadný projekt, vadný materiál, výrobní vady, chybná montáž)

Pojistné podmínky