Skip-nav
 


Majetkové pojištění patří tradičně k základním druhům pojištění vůbec. Nabízíme ho buď formou vyjmenovaných nebezpečí nebo formou all risk (proti všem nebezpečím) s rozšířením o přerušení provozu, vnitřní závady/škody strojního nebo elektronického zařízení a širokou paletou dalších rozšíření dle konkrétních požadavků klientů. Naším cílem je poskytovat co nejširší pojistné programy zohledňující jednotlivé zvláštnosti a odlišnosti každého z našich klientů.

Pojištění elektroniky

Jedná se o specifický druh pojištění na bázi „proti všem nebezpečím“. Pojištění elektroniky poskytuje pojistnou ochranu proti veškerým náhlým a nepředvídaným věcným škodám, které nejsou součástí výluk uvedených v pojistných podmínkách. Předmětem pojištění jsou jednotlivá elektronická zařízení nebo soubory elektroniky a celky výpočetní techniky.

Stavební / montážní pojištění

Stavební / montážní pojištění poskytuje pojištění majetku v průběhu stavby nebo montáže. Může zahrnovat rozšíření typu: zkušební provoz, garanční období a různé doložky dle přání klienta. Stavební / montážní pojištění zahrnuje velice rozsáhlé možnosti krytí.

Pojištění majetku a přerušení provozu

Základním smyslem tohoto pojištění je poskytnout našim klientům odpovídající pojistnou ochranu proti obvyklým vnějším nebezpečím jako požár, proti živelním nebezpečím, proti škodám z titulu lidského faktoru. Pojistná ochrana však může být také na bázi „proti všem nebezpečím“, potom je důležité správné vymezení výluk z pojištění.

Strojní pojištění

Tento produkt poskytuje pojistnou ochranu proti veškerým náhlým a nepředvídaným věcným škodám, které nejsou součástí výluk uvedených v pojistných podmínkách. Předmětem pojištění jsou jednotlivá strojní zařízení nebo soubory strojů (kompletní výrobní provozy) a technologické celky.