Skip-nav
 

Existují dobré důvody, proč zvážit uzavření pojištění proti trestným činům od AIG

Ochrana více než jen peněz

Chráníme společnosti, protože víme, že finanční ztráta není jediným dopadem podvodu. Skutečná ochrana chápe, že je třeba zohlednit rovněž pomoc s udržením si zklamaných zákazníků a obnovení poškozených značek a morálky zaměstnanců.

Ochrana proti zločinům spáchaných s pomocí osob uvnitř společnosti

Může být těžké si připustit, že váš vlastní personál může krást. Bohužel pravdou je, že to mohou být zaměstnanci, kterým nejvíce věříte, a členové nejvyššího vedení, kteří vědí, jak obejít ochranku a zavést dobře skrytý systém podvodu.

Zločin a globální ekonomika

Díky internetu mohou zločinci zaútočit z celého světa a je těžší je vystopovat. Umí být krok napřed před opatřeními a softwarem na zabezpečení systému. Pojištění poskytuje finanční podporu, aniž by bylo nutno dohnat zloděje před spravedlnost.

Odborníci se dostanou k jádru problému

Naše krytí zahrnuje přístup k odborníkům provádějícím vyšetřování za účelem stanovení velikosti ztráty a toho, jak k ní došlo. To může pomoci, aby vedení v těžké době získalo trochu času, přičemž proces se urychlí, což pomůže vyvarovat se podobným událostem v budoucnosti a podporovat důvěru, když záležitost bude profesionálně zvládnuta.

Pro koho je určeno?

Pojištění pro případ zločinu a porušení věrnosti zaměstnance je vhodné pro společnosti všech velikostí. Často jsou obzvláště ohroženy malé a střední podniky, protože nemusí mít dostatečné zabezpečení a zdroje jako větší firmy.

Co je zahrnuto?

Škody způsobené útokem kybernetických zločinců:

  • Ztráta počítačových dat (včetně duševního vlastnictví, obchodních tajemství a důvěrných informací) způsobená virem nebo útokem hackerů
  • Náklady vynaložené na obnovu počítačových dat a softwaru poškozeného virem (ať už v důsledku cíleného útoku či nikoliv)
  • Náklady na rekonstrukci elektronické kapacity, k jejíž ztrátě došlo v důsledku útoku na základě „odepření služby“ nebo v důsledku útoku hackera

Škody způsobené narušením obchodů:
Příjem, který společnost nemůže vytvořit v důsledku narušení, a rovněž dodatečné náklady nezbytné pro obnovu po události.

Přímé finanční ztráty v důsledku porušení věrnosti zaměstnanců, včetně následujícího:

  • Padělání
  • Krádež
  • Podvodný převod financí

Odpovědnost vůči třetím stranám:
Finanční ztráty způsobené podvodem a zločiny úředníků, včetně všech právních výdajů vynaložených na obranu pojištěného.

Souběžná činnost:
Škoda vyplývající z nezákonného nebo neoprávněného používání zdrojů společnosti zaměstnancem

Související dokumenty