Skip-nav
 

Existují dobré důvody pro zvážení pojištění fůzí a akvizic od společnosti AIG

Co jsou fúze a akvizice?

Fúze a akvizice jsou firemní strategie zabývající se nákupem, prodejem a slučováním různých společností za účelem zlepšení finanční výkonnosti bez nutnosti vytvořit a rozvíjet nový subjekt od základu.

Hledání nejlepšího výsledku pro kupující i prodávající

Fúze a akvizice jsou obvykle považovány za úspěšné tehdy, když jak kupující, tak prodávající (nebo fúzující společnosti) vyjdou z jednání s plným zohledněním zaplacené ceny, vytvořené hodnoty pro jejich podílníky, realizovatelných přínosů a s uvědoměním si potenciálních rizik.

Jaké jsou potenciální přínosy?

Důvody pro tuto činnost se mohou lišit, běžná odůvodnění zahrnují snahu o úspory z rozsahu
 a distribuce, vytvoření příležitostí ke křížovému prodeji, nákup tržního podílu, využití sdílených synergií a vyšší daňovou účinnost.

Jak může pomoci pojištění?

Pojištění fúzí a akvizic je vysoce specializovaná oblast krytí, která se zaměřuje na ulehčování 
a usnadňování těchto procesů. Provádí to tak, že na pojistnou smlouvu přenese určitá potenciální rizika transakce, která jsou již předvídána nebo která by mohla vyplout na povrch později.

Co je zahrnuto?

Společnost AIG nabízí řadu produktů na míru, určených pro transakce spojené s fúzemi a akvizicemi. Jedná se o vysoce specializované typy pojištění, které jsou podpořeny mezinárodním týmem kvalifikovaných odborníků na pojištění. Tito odborníci úzce spolupracují s vyjednávajícími stranami na vytvoření balíčků na míru, které mohou uvést složitý obchod do reality. Některé příklady zahrnují:

Pojištění závazků vyplývajících z prohlášení a záruk se vztahuje na porušení prohlášení a záruk daných jako součást prodeje podniku. Prodávající se mohou krýt, aby předešli uložení výnosů z prodeje na vázané účty. Kupující mohou zajistit, aby záruky měly reálnou hodnotu, i kdyby prodávající nebyl schopen uhradit nárok ze záruky, který vznikne někdy v budoucnu.

Pojištění daňové povinnosti může snížit nebo eliminovat ztrátu vzniklou odmítnutím daňového režimu transakce nebo investice plátce daně daňovými úřady. Je možné, že plátce daně bude muset pokračovat v transakci nebo investici, u které existovala nejistota ohledně aplikace daňových zákonů nebo u které neměl dostatek času na to, aby si předem obstaral rozhodnutí o daních.

Pojištění odkupu při sporu omezuje možné závazky a problémy dědického řízení ve společnost i
a přenáší postih za závazek na pojištění kapitálu.

Související dokumenty