Skip-nav
 

Existují dobré důvody, proč zvážit uzavření Pojištění odpovědnosti ředitelů a manažerů od AIG

Proč správní rady a vyšší vedení potřebují pojištění ředitelů a manažerů

Správci, manažeři a ředitelé společnosti, bez ohledu na její velikost nebo činnosti, nesou značnou odpovědnost s ohledem na způsob, jakým se chovají a jak obhajují důvěru v ně vloženou. Může to mít za následek, že vůči nim budou vzneseny nároky z důvodu skutečného nebo údajného porušení povinnosti, nedbalosti, nepravdivých prohlášení, chyb a opomenutí.

Pomoc při vyšetřování

Je stále větší počet řídicích orgánů nebo úřadů, které mohou vyšetřovat společnost, a v dnešní době se stále větší pozornost zaměřuje na menší společnosti. I když jednotlivec ještě není vyšetřován, okamžitá právní rada od odborníka může pomoci a případně zabránit, aby se situace stala vážnější.

Sdílená odpovědnost

Protože ředitelé a manažeři nesou odpovědnost společně a nerozdílně, chyba na straně jednoho z nich může mít finanční a osobní důsledky pro ostatní, kteří jednali zcela správně. Důsledné pojistné krytí, které vymezuje krytí, na které má jednotlivec nárok, může pomoci vybudovat důvěru požadovanou pro společnou práci.

Osobní a profesní odpovědnost

Kroky uplatněné proti společnosti a jejímu vedení mohou zahrnovat vysokou míru osobní odpovědnosti jednotlivců. U potenciálních sankcí, které sahají od vysokých pokut, přes vyloučení až po případný trest odnětí svobody, je zřejmá potřeba okamžité a efektivní reakce.

Nejlepší možná ochrana

Vyšetřování a soudní spory jsou časově náročné a velmi nákladné. Pojistné krytí ředitelů a manažerů od AIG zaručuje pojištěným právní zastoupení nejvyšší kvality a pomoc od prvního okamžiku zahájení sporu.

Ochrana, která reaguje na světové dění

AIG je přední světová společnost v oblasti pojištění ředitelů a manažerů a našim klientům zaručujeme ochranu proti novým a vznikajícím typům rizik a pravidelnou aktualizaci našeho pojistného krytí. Tyto odborné znalosti zahrnují i podporu našich týmů pro likvidaci škod, které využívají zkušenosti naší celosvětové sítě.

Pro koho je to určeno?

Veřejné a soukromé společnosti, partnerství a neziskové subjekty

Co je zahrnuto?

Poskytuje pojistné krytí pro všechny představitele, ředitele a manažery společností – minulé, současné či budoucí
- Náklady na právní obhajobu
- Krytí zahrnuje rovněž dceřiné společnosti pojištěnce a zástupce pojištěnce nebo jeho dceřiné společnosti ve společnostech, v nichž představuje menšinu.
- Pojistné krytí pro jednotlivce v případě nedodržení pracovněprávních zákonů
- Konkrétní rozšíření a služby přidané hodnoty uzpůsobené pro každého zákazníka

Často kladené otázky

Místní autor přidá obsah zde

Důležité informace, které byste měli vědět