Skip-nav
 

Existují dobré důvody, proč zvážit pojištění kybernetických rizik CyberEdge

Zabránění vzniku domino efektu

Únik a ztráta dat mohou vést k regulačním pokutám a nočním můrám oddělení pro styk s veřejností, zatímco útoky mohou vést k poruše serverů a ztrátě důvěry i zisků. AIG si toho je vědoma a nabízí balíček ochrany, který zahrnuje pojištění a odborné poradenství.

Reakce 24 hodin denně 7 dní v týdnu

Náš reakční tým v případě narušení CyberEdge osloví odborníky na zajištění informací a rovněž přední právní společnosti za účelem získání poradenství ohledně reakce na krizi a zajištění nejlepších možných kroků, které mohou naši klienti učinit.

Pojistné krytí pokut a vyšetřování

Zahrnuje správní vyšetřování dat a pokuty od regulačních orgánů v oblasti ochrany dat, které jsou ze zákona pojistitelné.

Ochrana pověsti

Služba Reakce na kybernetický incident zahrnuje poradenství pro oddělení styku s veřejností s ohledem na pověst společnosti a jednotlivce, školení pro případ jejího porušení a veškeré náklady vynaložené v souvislosti s oznámením a monitorováním porušení informací.

Pojistné krytí elektronických dat

Zahrnuje obnovu, opakovaný sběr a opakované vytvoření dat po porušení zabezpečení nebo úniku dat.

Navrženo speciálně podle rizika

CyberEdge je navržen tak, aby reagoval na řadu potenciálních kybernetických rizik, která nejsou pokryta pojištěním běžných pojistných událostí.

Pro koho je určeno?

Kybernetická rizika jsou ve světě plném informací a informačních technologií součástí našeho života. Jakákoliv společnost, která přichází do styku s elektronickými daty, ať již v mobilních zařízeních, počítačích, na serverech nebo online, je vystavena rizikům. Nebezpečí jsou různá – od ztráty informací z jednoho notebooku či počítače, až po hrozby cloud computingu. CyberEdge je vhodný ke zvážení ve většině organizací, nehledě na obor, ve kterém probíhá jejich obchodní činnost.

Co je zahrnuto?

Pokrývá finanční následky způsobené ztrátou a odcizením dat zákazníků nebo zaměstnanců.

Zajišťuje přístup k reakčnímu týmu odborníků v daném oboru v případě kybernetické události a pokrývá náklady na styk s veřejností a snížení škody, které by tato událost mohla způsobit na vaší pověsti. Zahrnuje forenzní služby po úniku či znehodnocení dat, pomoc s nápravou pověsti společnosti a jednotlivce, školení v oblasti porušení a související náklady na oznámení události.

Pokrývá potenciálně závažné náklady a výdaje na vyšetřování ochrany dat provedené regulačními subjekty a pokuty za porušení zabezpečení dat.

Pokrývá náklady na obnovu, nové shromáždění nebo nové vytvoření dat po jejich úniku nebo narušení.

Související dokumenty