Skip-nav
 


Pojištění finančních rizik částečně pokrývá oblast odpovědnostních produktů a zaměřuje se zejména na pojištění Odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárních a dozorčích orgánů společnosti (D&O pojištění pro manažery), Pojištění profesní odpovědnosti (PI pojištění). Rovněž zahrnuje na lokálním trhu ojedinělý produkt Pojištění zpronevěry (CRIME). Tyto pojistné produkty jsme schopni ušít na míru dle konkrétních požadavků a potřeb našich klientů. Ti se tak mohou spolehnout na špičkové pojistné produkty, které byly vyvinuty na základě mnohaletých zkušeností naší pojišťovny s těmito druhy rizik.

Pojištění kybernetických rizik - CyberEdge

AIG vyvinula inovativní produkt CyberEdge, na který se můžete spolehnout při případném úniku, ztrátě či odcizení dat a informací.

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti patří mezi odpovědnostní pojistné produkty a sjednává se pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou třetím stranám v důsledku “vadného” poskytnutí odborné služby. Tento pojistný produkt může ochránit různé profese od právníků přes IT odborníky až po marketingové specialisty.

Pojištění zpronevěry

Pojištění zpronevěry kryje riziko vzniku škody způsobené společnosti podvodným jednáním zaměstnanců. Základní pojistné krytí lze rozšířit o riziko odcizení v provozních prostorách pojištěného, padělání platebních příkazů nebo peněz a počítačové podvody vč. podvodných převodů peněžních prostředků. Pojištění je určeno zejména pro obchodní řetězce, velkoobchody, sklady, stavební firmy, IT společnosti a hotelové řetězce.

Pojištění odpovědnosti manažerů CorporateGuard

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárních a dozorčích orgánů společnosti (D&O) je standardní pojistný produkt, který kryje osobní odpovědnost členů orgánů společnosti (člen představenstva, člen dozorčí rady, jednatel) vyplývající z výkonu jejich funkce pro případ uplatnění nároku na náhradu škody.

Pojištění závazků vyplývajících z prohlášení a záruk

Pojištění závazků vyplývajících z prohlášení a záruk je unikátní produkt, který kryje riziko důsledků vyplývajících z porušení tzv. prohlášení a záruk (representations and warranties) prodávajícího či kupujícího v M&A smlouvách.