O nás

Společnost AIG Europe S.A. je pojišťovnou zapsanou v lucemburském obchodním rejstříku pod reg. č. B 218806. Společnost AIG Europe S.A. má sídlo na adrese 35D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lucemburk, daňové identifikační číslo LU30100608, http://www.aig.lu/. Společnost AIG Europe S.A. získala oprávnění k vykonávání činnosti od lucemburského Ministerstva financí (Ministère des Finances), orgánem dohledu je Úřad komisaře pro pojišťovnictví (Commissariat aux Assurances), se sídlem na adrese 7, boulevard Joseph II, L-1840 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, tel.: (+352) 22 69 11 - 1,  caa@caa.luhttp://www.caa.lu/

Oznámení o strategickém partnerství