Zde uvádíme krátký popis právního procesu, stejně jako odkazy na různé důležité dokumenty obsahující další informace ohledně navrhovaného převodu a fúze.  Možná jste již některé či dokonce všechny tyto informace dostali poštou, e-mailem či textovou zprávou.  Pokud vyžadujete tyto informace v jiném evropském jazyce, vraťte se prosím na domovskou stránku brexitu.

Právní proces – co je jeho součástí

Restrukturalizace zahrnuje navrhovaný převod a fúzi.  Tyto budou provedeny prostřednictvím kombinovaného převodu pojišťovací činnosti (v souladu s částí VII zákona o finančních službách a trzích z roku 2000) a přeshraniční fúze (podle Evropské směrnice o přeshraničních fúzích).  Kombinovaný proces zahrnuje soudy Velké Británie a vyžaduje souhlas vrchního soudu pro Anglii a Wales (vrchní soud). Kombinovaný právní proces je podrobněji vysvětlen v níže uvedených dopisech a Nejčastějších otázkách.

Pokud vrchní soud fúzi i navrhovaný převod schválí, předpokládá se, že vstoupí v platnost dne 1. prosince 2018.

Pokud máte otázky k navrhovanému převodu a toho, jak by vás mohl ovlivnit, máte právo poskytnout písemná vyjádření vrchnímu soudu nebo se zúčastnit jednání vrchního soudu (osobně nebo prostřednictvím právního zastoupení). Jednání vrchního soudu je naplánováno na 18. října 2018 na adrese Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londýn, EC4A 1NL.

Případně nás můžete na své obavy upozornit písemně nebo telefonicky, my vaše obavy zaznamenáme a předáme Finančnímu regulačnímu úřadu (Prudential Regulation Authority, dále jen PRA), Úřadu pro finanční etiku (Financial Conduct Authority, dále jen FCA), nezávislému odborníkovi a vrchnímu soudu. Informace o tom, jak nás můžete kontaktovat, jsou uvedeny níže.

Nejnovější zprávy

  • Dne 5. března 2018 vrchní soud vydal svůj souhlas, aby AIG Europe Limited (AEL) začala informovat držitele pojistných smluv o své zamýšlené restrukturalizaci v důsledku brexitu.
  • Nezávislý odborník dopracoval doplňující zprávu o navrženém transferu, která je k dispozici
  • Nejnovější aktuality: Dne 25. října 2018 Vrchní soud Anglie a Walesu uznal návrh na restrukturalizaci společnosti AIG Europe Limited. Navrhovaný převod a fúze vstoupí v platnost dne 1. prosince 2018.  Další informace najdete na těchto webových stránkách, nebo se informujte u své běžné kontaktní osoby AIG.  Vezměte prosím na vědomí, že telefonická podpora ani e-mailová schránka pro Brexit se už nesledují.

Důležité dokumenty

Níže uvádíme několik klíčových dokumentů, které uvádějí důležité informace o navrhovaném převodu a fúzi.

Oznamující dopisy

Níže jsou uvedeny úvodní informace pro různé zúčastněné strany. 

 

 Příručka o plánu a Nejčastější otázky

Příručka o plánu obsahuje přehled plánu, shrnutí zprávy nezávislého znalce o dopadu restrukturalizace na pojistníky a právní oznámení o tom, kdy se bude u vrchního soudu konat řízení o konečném návrhu navrhovaného převodu a fúze.  Nejčastější otázky obsahují širokou škálu otázek o navrhované restrukturalizaci.

Dokument plánu

Tento dokument představuje úplný plán převodu. Stanoví podmínky, za kterých bude podnikání v oblasti pojištění společnosti AIG Europe Limited převedeno na dvě nově vzniklé pojišťovny v rámci Skupiny AIG.

Zpráva nezávislého znalce

Tento dokument představuje úplné znění zprávy nezávislého znalce. Řeší dopad navrhovaného převodu na pojistníky.  Shrnutí této zprávy je uvedeno v Příručce o plánu, odkaz na niž je uveden výše.