Likvidace škod

Společnost AIG má odborné znalosti týkající se likvidace pojistných událostí na území Evropy, přičemž její hlavní úlohou je řídit proces likvidace pojistné události od začátku až do konce.

  • Řešení dotazů týkajících se pojistných událostí rychle a přesně s využitím znalosti místní situace a s využitím odborných dovedností
  • Komunikaci s klienty a jejich makléři týkající se postupu v případě pojistné události a informací, které od nich požadujeme v této fázi procesu
  • Rychlé řešení méně komplikovaných pojistných událostí se zajištěním rychlého a efektivního vyřízení
  • Práci se specialisty - likvidátory pojistných událostí a právníky v případě komplikovaných pojistných událostí, které vyžadují specifické odborné znalosti
  • Práci s našimi klienty a makléři za účelem minimalizace finančních dopadů a následků škody pro dobré jméno společnosti

I nadále průběžně rozvíjíme naše portfolio služeb s přidanou hodnotou za účelem poskytování pomoci našim klientům a makléřům:

  • Před vznikem škody zaváděním opatření zaměřených na prevenci nebo zmírnění škod
  • Po vzniku pojistné události spoluprací se specialisty v oblasti pojistných událostí, sanace a vztahů s veřejností

Kontakty pro nahlášení škod

Kontakty pro nahlášení škod

 

+420 234 108 311
skody@aig.com

Škody z cestovního pojištění v zahraničí

AIG asistenční služba

 

+420 225 341 156

Pojištění krizového řízení

Únos a vydírání, kontaminace, stahování z trhu, bezplatná krizová linka

 

Svět +1-713-260-5500
USA, Kanada +1-866-926-8457