Skip-nav
 


Společnost AIG Europe Limited má odborné znalosti týkající se likvidace pojistných událostí na území Evropy, přičemž její hlavní úlohou je řídit proces likvidace pojistné události od začátku až do konce.

  • Řešení dotazů týkajících se pojistných událostí rychle a přesně s využitím znalosti místní situace a s využitím odborných dovedností
  • Komunikaci s klienty a jejich makléři týkající se postupu v případě pojistné události a informací, které od nich požadujeme v této fázi procesu
  • Rychlé řešení méně komplikovaných pojistných událostí se zajištěním rychlého a efektivního vyřízení
  • Práci se specialisty - likvidátory pojistných událostí a právníky v případě komplikovaných pojistných událostí, které vyžadují specifické odborné znalosti
  • Práci s našimi klienty a makléři za účelem minimalizace finančních dopadů a následků škody pro dobré jméno společnosti

I nadále průběžně rozvíjíme naše portfolio služeb s přidanou hodnotou za účelem poskytování pomoci našim klientům a makléřům:

  • Před vznikem škody zaváděním opatření zaměřených na prevenci nebo zmírnění škod
  • Po vzniku pojistné události spoluprací se specialisty v oblasti pojistných událostí, sanace a vztahů s veřejností

Kontakty pro nahlášení škod

Oddělení likvidace škod

+420 234 108 311

skody@aig.com

Škody z cestovního pojištění v zahraničí

AIG asistenční služba

+420 225 341 156

Pojištění krizového řízení

Únos a vydírání, kontaminace, stahování z trhu, bezplatná krizová linka

Svět +1-713-260-5500

USA, Kanada +1-866-926-8457